21 Mar 2022

Hal Hakem Heyetine Başvuru Formu

Değeri 2022 yılı için 174.457,20 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmündedir. Bu kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. -Değeri 2022 yılı için 174.457,20 Türk Lirası ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilir. 


Hal Hakem heyetine, uyuşmazlığa ilişkin delil teşkil eden belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile ya da e-devlet üzerinden “Hal Hakem Heyeti Başvurularının Yapılması” adresine erişim sağlanarak başvurulur.

 

Hal Hakem Heyetine Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız

e-devlet üzerinden “Hal Hakem Heyeti Başvurularının Yapılması için tıklayınız.


BİLDİRİMCİ VE DİĞER KİŞİLERİN HAL KAYIT SİSTEMİNE KAYDI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER


BİLDİRİMCİ VE DİĞER KİŞİLERİN  HAL KAYIT SİSTEMİNE KAYDI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER


A- SANAYİCİ
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Sanayi sicil belgesinin aslı veya onaylı örneği
5- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

B- İHRACATÇI
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- İlgili ihracatçı birliğine kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

C- İTHALATÇI
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

Ç- ÜRETİCİ
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- ÇKS kaydını gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği (ÇKS kaydı olmayanlar için, 1/1/2014 tarihine kadar ziraat odasına kaydını gösterir belge)
3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

D- ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

E- KOMİSYONCU
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

F- TÜCCAR
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

G- PERAKENDECİ (MARKET, MANAV, PAZARCI ve DİĞERLERİ)
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

Ğ- MALLARI KENDİ TÜKETİMİNDE KULLANAN KURULUŞLAR (LOKANTA, OTEL, HASTANE, YURT VE DİĞERLERİ)
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

H- DİĞER KİŞİLER (DEPO, TESİS, DAĞITIM MERKEZİ VE DİĞERLERİ)
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)


KAYIT İŞLEMLERİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


1- Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır.Müracaat tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmemiş belgeler kabul edilmeyecektir
2- Birden fazla sıfatı bulunanların kaydında, her bir sıfatı için ayrı başvuru formu alınacaktır. Yeni sıfat kaydında, daha önceden alınan belgeler tekrar istenilmeyecektir.
3- Diğer kişilerin kaydında, bu kişilerin yalnızca bu başlık altındaki işlerle iştigal etmeleri hususuna dikkat edilecektir.
4- Gerçek kişilerde kendisi veya vekâlet verdiği kişiler tarafından, tüzel kişilerde ise yetkili temsilcisi tarafından yapılmayan kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.
5- Sisteme kaydolanlara Sistem tarafından üretilen kullanıcı adı ve şifresi verilecektir.


Kaynak :
1-Ticaret Bakanlığı
2-http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120707-26-4.docx

Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik " ekinde yer almaktadır.